ከላይ ስእሉ እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ ሄፓታይትስ ቢ Hepatitis B
በከፍተኛ ደረጃ ከሚገኝባቸው ሀገሮች መካከል ትገኛለች