ኮቪድ-19 ሰው ከተገናኘ መሠራጨቱ አይቀርም
ቤተክርስቲያኖችን መሠራጫ ቦታ አድርጓቸዋል 5/19/2020 


በ Morbidity and Mortality weekly report (MMWR) በሜይ 19 ባወጣው እትሙ፣ አርካንሳስ በተባለ ሰቴት ባንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ የኮቪድ-19 ሥርጭትና ውጤቱን ያትታል፡፡ ዝጉ ሳይባል፣ ለደረሰው አደጋ ተወቃሽ ባይኖረም፣ ዝጉ ከተባለ በኋላ፣ አገልግሎት ለመሥጠት በራቸውን የከፈቱ ቤተ ክርስቲያኖች በደረሰባቸው አደጋ ምክንያት መልሰው እየዘጉ ነው፡፡

ይህ የሆነው በቴክሳስና በጆርጂያ ስቴቶች ነው፡፡ እንደ ዋሽንግተን ፖስት (ጋዜጣ) ዘገባ፣ እነዚህ፣ ቀድመው እንከፍት ብለው የከፈቱ ናቸው፤ በጆርጂያ ስቴት፣ ካቶሳ ባፕቲስት ታበርናክል ተብሎ የሚጠራ፣ በሪንግጎልድ ከተማ፣ በሩን ከፍቶ፣ ምንም እንኳን የመራራቅና ፅዳት በማድረግ የበሽታውን ሥርጭት ለመከላከል ቢሞክሩም፣ ብዛት ያላቸው ቤተሰቦች በቫይረሱ ሰለተያዙ፣ ቤተክርስቲያን በሩን እንደገና እንዲዘጋ ተገዷል፡፡ በቴክሳስ፣ በሂዩስተን፣ ሆሊ ጎስት ተብሎ የሚጠራ ቤተክርስቲያን፣ በሩን ላልተወሰነ ጊዜ አንዲዘጋ ተገዷል፡፡ ይህም የሆነው፣ አምስት የቤተክርስቲያኑ አባላት በኮቪድ መያዛቸው ከተረጋገጠና፣ ከቄሶቹ መሀከል አንዱ ሰለሞተ ነው፡፡

በመግቢያው እንደተጠቀሰው በአርካንሳስ የታየው፣ ገጠራማ በሚባል ቦታ የሚገኝ 92 አባላት ያሉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ፣ 35 በኮቪድ መያዛቸው በላቦራቶሪ ሲረጋገጥ፣ ከመሀከላቸው ሶስት ሰዎች ህይወታቸው አልፏል፡፡ የዚህ ሳይበቃ፣ ከቤተክርሰቲያኑ በኮቪድ መጋለጥ ጋር በተያያዘ፣ ከነዋሪዎች መሀከል 26 ሰዎች ተይዘው፣ ከመሀከላቸው የአንድ ሰው ህይወት አልፏል፡፡ ሥርጭቱ በአንድ ቦታ እንደማይቆም መረጃም ነው፡፡ ይሁንብኝ ብለው ደፍረው ለቫይረሱ ወደሚጋለጡባቸው ቦታ መሄድ፣ ከተያዙ፣ በሽታው በነሱ ብቻ አይቆምም፡፡ አልሄድም ላለው ወይም ላልሄደው ሰውም ይተርፋሉ ማለት ነው፡፡

የአርካንሳውን ነገር ጨመር አድርገን ስንመለከት፣ በስቴቱ እንደ ገጠር የሚቆጠር፣ 25ሺ ነዋሪዎች ብቻ ባሉበት ካውንቲ፣ በማርች 16፣ የመጀመሪያ የተባሉ ባልና ሚስት በኮቪድ መያዛቸው ሪፖርት ለጤና ቢሮው ይደርሳል፡፡ ባልየው፣ በአካባቢው የሚገኝ ቤተክርሰቲያን ቄስ ነው፡፡ ባልና ሚስቱ፣ በማርች6-8 ባለው ጊዜ ውስጥ ቤተክርስቲያኑን በሚመለከት ፕሮገራሞች ላይ ይሳተፋሉ፡፡ ቆየት ብለው፣ ከሶሰትና ከአራትና ቀናት በኋላ የበሽታ ስሜት ይሰማቸዋል፡፡ ባልየው ግን ስሜት ከመሰማቱ በፊት፣ የመፅሐፍ ቅዱስ ፕሮግራሞች ይሳተፋል፡፡ በነዚህ ፕሮግራሞች ተሳትፈው ከተጋለጡ 92 ሰዎች መሀከል፣ 35ቱ በላቮራቶሪ የተረጋገጠ በኮቪድ-19 መያዛቸው ይታወቃል፡፡ ከነዚሀ መሀከል ነው ሶስት ሰዎች የሞቱት፡፡ በዕድሜ ተከፋፍሎ የተያዙ ሰዎች ሁኔታ ሲታይ፣ በቫይረሱ በመያዝ፣ ዕድሜያቸው ከ18 በታች ለሆኑት 6.3%፣ ዕድሜያቸው ከ19-64 ለሆኑት ደግሞ፣ 59.4%፣ ከ65 አመት በላይ ለሆኑት 50% ነበር፡፡ ፕረስንቱ የሚጠቁመው፣ በአድሜ ክልል ለቫይረሱ ተጋልጠው የተያዙትን ነው፡፡

ከዚያ በኋላ፣ መደበኛ የሆነው፣ የተጋለጡ ሰዎች ክትትል ሲደረግ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ 26 ሰዎች በተጨማሪ መያዛቸው ይረጋገጣል፡፡ እነዚህ 26 የሚሉት፣ በቤተክርሰቲያኑ ፕሮገራም ተሳትፈው ከነበሩት ሰዎች ጋር ግንኙነት እንደነበራቸውና ቫይረሱንም ከነሱ ነው ያገኘነው፡፡ የቤተክርሰቲያኑን ፕሮግራም ያልተሳተፉ፣ ነገር ግን፣ ፕሮግራሙን በተሳተፉ ሰዎች አማካኝነግ በቫይረሱ ከተያዙት ከ26 ሰዎች መሀከል፣ አንድ ሰው ሕይወቱ አልፏል፡፡

ከዚህ ሪፖርት መማር የምንችለው ሁለት ነገሮች አሉ፡፡ አንደኛው በግልፅ፣ ከሰው ጋር መገናኘት ለቫይረሱ መጋለጥን ያስክትላል ነው፡፡ እንግዲህ በአዳራሽም ውስጥ ሆነው፣ መደበኛ መራራቅ አደረግን ባሉት ቤተክርስቲያኖች፣ ሰዎች ተጋልጠዋል፡፡ ሰለዚህ የቫይረሱ አደገኛ ችሎታ ነውና፣ ሰው ለሰው በተለይም ብዛት ያለው ሰው ባንድ ቦታ መገናኘቱን ለተወሰነ ጊዜ ማቆም አለበት፡፡

ሁለተኛው ትምህርት፣ የአርካንሳው ቄስ፣ በቫይረሱ ተይዞ፣ ግን የበሽታ ሰሜት ሰላልተሰማው፣ የመፅሐፍ ቅዱስ ፕሮግራም ላይ በመሳተፉ ነው፣ ለተሳታፊዎች መያዝ ምክንያት የሆነው፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ሥርጭቱን ለመግታት አስቸጋሪ የሚያደርገው፤ የበሽታ ሰሜት እሰኪሰማቸው ድረስ፣ ስሜት አልባ የሆኑ ሰዎች፣ ቫይረሱን ያስተላለፋሉ፡፡ ሰለዚህ እንዴት ብለን ነው ማን አለበት ማን የለበትም ማለት የምንችለው፡፡ ለዚህ ነው፣ ከሰው ጋር በምትገናኙበት ቦታ ማስክ፣ ወይም አፍና አፍንጫ መሸፈኛ አድርጉ የሚባለው፡፡ ዋናው ግቡ፣ እንደቄሱ በቫይረሱ ተይዘው ስሜት አልባ የሆኑ ሰዎች አፍና አፍንጫቸውን በመሸፈን የቫይረሱን ሥርጭት እንዲገድቡ ነው፡፡

ሶስተኛ ትምህርት የሚሆነው፣ ከሰማችሁ የጤና ባለሙያተኞችን ምክር ስሙ፡፡ ኮቪድ-19 በፖለቲካ ሆነ በእምነት ምክንያት ማድረግ የሚገባንን የመከላከል ተግባር ከማድረግ እንዳንቆጠብ ትምህርት እየሠጠን ነው፡፡ የሀይማኖት መሪዎችና ምዕመናን ልብ ሊሉት የሚገባ ነገር ነው፡፡ ከዚህ ቀደም እንደመከርኩት፣ የሀይማኖት ቤቶች ቤተክርሰቲያኖችም፣ በራቸውን ከመክፈታቸው በፊት ብዙ ማስተዋል ይኖርባቸዋል፡፡ በሽታው በቁጥጥር ሥር ሆኗል፣ ህብረተሰቡ ላይ አደጋ የለም እሰከሚባል ድረስ መታገስ መልካም ነው፡፡ መንግሥት ክፈቱ ቢል እንኳን፣ መንግሥት ራሱ ያወጣውን መመዘኛ በተግባር ማዋሉን መጠየቅም ተገቢ ነው፡፡

ምዕመናንም፣ ቤተክርስቲያንም ሆነ ሌሎች የሀይማኖት ቤቶች፣ ስታደርጉላቸው የነበራችሁትን ምፅዋት አትንፈጉ፡፡ ኮቪደ-19 ለጊዜው በር ቢያዘጋም፣ የእናንተ እጅ ከተሰበሰበ፣ በሩ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነገር ሊዘጋ ይችላል፡፡ ፈተና ነው!

ቤተክርስቲያንና ፀሎት ቤቶች፣ በአሁኑ ጊዜ የተለመደውን አገልግሎት መሥጠት አይችሉም


በኮቪድ ሥርጭት፣ አንድ ሲደመር አንድ ከሁለት በላይ ነው 
አንድ ሰው ይበቃል! 5/13/2020
ምዕመናንም ሆነ የሀይማኖት መሪዎች ሊያነቡት የሚገባ 

የአሜሪካው CDC ሲዲሲ በሜይ 12 ባወጣው MMWR ዕትም፣ የቤተክርስቲያን ዘማሪዎች ልምምድ በሚያደርጉበት ጊዜ፣ አንድ የበሽታ ስሜት የነበረው ሰው በቦታው ከነበሩት ዘማሪዎች ከሰባቱ በስተቀር ለሁሉም በኮቪድ መያዝ ምክንያት መሆኑን ዘግቧል፡፡

ይህ ቫይረስ (ሳርስ ኮሮና ቁ2) ሳኮ2፣ ስመ ጥር የሆነበት አንዱ ባህሪው፣ ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መሻገሩ ነው፡፡ ዋናው መተላለፊያ መንገዱ በትንፋሽ በኩል የሚወጣው ቫይረስ ወደ ሌሎች ሰዎች መተንፈሻ አካላት ሲደርስ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ እንግዲህ፣ ቫይረሱን የተሸከሙት ከሰው መተንፈሻ አካል የሚወጡት ብናኞች መንሳፈፍ የሚችሉበት ርቀት ውስጥ የተገኘ ሰው በቀላሉ ለመያዙ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡

ይህ ቫይረስ ሰው ሰብሰብ ሲል ይወዳል፣ የቁጥር ጉዳይ አይደለም፣ አንድም ሰው ይሁን ወይም ከዛ በላይ ቫይረሱ ካለበት ሰው አካባቢ ከተገኘ፣ ሥጦታውን መቀበሉ አይቀርም፡፡ ለዚህ ነው፣ ይህ ነገር እስኪያልፍ ከሰው ራቁ የሚባለው፡፡ ያም በአካል ርቀት ማለት ነው፡፡ ዘመኑ፣ በተለያዬ መንገድ ከሰው ጋር በርቀት መገናኘት ሰለሚችል፣ ማህበራዊ መራራቅ የሚለውን አባባል መቀበል ያዳግተኛል፡፡ Social distancing ከሚባል physical distancing ቢባል ይሻላል፡፡ ምን ይመስላችኋል?

ወደ ዘገባው እንመለስ፡፡

በማርች 17፣ 2020፣ በዋሽንግተን ሰቴት ሰካጊት ካውንቲ የቤተክርስቲያን ዘማሪዎች አባል የሆነ ሰው፣ ለካውንቲው የጤና ቢሮ ሪፖርት ሲያደርግ፣ 122 አባላት ያሉበት የዘማሪዎች ቡድን ውስጥ ብዙ ሰዎች ታመዋል ብሎ ነበር፡፡ ከነዚህ መሀል ሁለት ሰዎች የሰካጊት ካወንቲ ነዋሪዎች፣ አንድ ደግሞ ከሌላ ቦታ በሳኮ2 ወይም ኮቪድ-19 መያዛቸው በምርመራ ይረጋገጣል፡፡ ሌሎች 25 የሚሆኑት ደግሞ፣ የኮቪድ-19 የበሸታ ስሜትና ምልክት ይታይባቸዋል፡፡

በዚህ ምክንያት፣ የካውንቲ የጤና ቢሮ፣ የዘማሪዎችን ስም ዝርዝር ይቀበልና ክትትል ሲያደርግ፣ በማርች 10 አንድ ላይ ልምምድ ሲያደርጉ ከነበሩ 61 ዘማሪዎች ውስጥ፣ የበሽታ ስሜትና ምልክት የነበረው አንድ ሰው ብቻ እንደ ነበር ይታወቃል፡፡ የጤና ቢሮው በማርች 18 ባደረገው ክትትል፣ ከተከታተሏቸው 53 ሰዎች መሀከል፣ 33 በምርመራ የተረጋገጡ፣ 20ዎቹ ደግሞ፣ በኮቪድ-19 ተይዘዋል የሚያስብል የበሸታ ምልክት የነበራቸው ሆነው ይገኛሉ፡፡ በበሽታው ከተያዙ፣ ከ53 መሀከል፣ ሶስቱ ታመው ሆስፒታል የገቡ ሲሆን፣ ሁለት ሰዎች ሞተዋል፡፡

በዚህ ሁለት ሰአት ተኩል በጨረሰ ልምምድ፣ ቫይረሱ በድሮፕሌትና(በአየር ላይ) በዕቃ ንክኪ አማካኝነት ለመተላለፍ አጋጣሚ አግኝቷል፡፡ በዚህ መሀል፣ ጎን ለጎን ተቀምጠው ምግብ አንድ ላይ ሲበሉ በነበሩ ሰዎች መሀከልና፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ልምምዱ ሲያልቅ፣ ወንበሮችን መልሰው በደረደሩ ሰዎቸ መሀከል ነው ሊተላለፍ የቻለው፡፡ በልምምዱ ላይ ጮክ ብሎ መዘመርም፣ ከአፍ የሚወጣውን ድሮፕሌት አየር ላይ እንዲረጭ በማድረግ አሰተዋፅኦ አድርጓል፡፡

አንድ ነገር ማወቅ የሚኖርብን ቢኖር፣ ሰዎች አኩል ላያሠራጩ አንደሚችሉና፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ፣ ከሌሎች በበለጠ ብዛት ያለው ቫይረስ ከመተንፈሻ አካላታቸው ሰለሚወጣ ብዙ ሰው ማጋለጥ እንደሚችሉ ይታወቃል፡፡ አነዚህ ሰዎች በእንግሊዝኛ፣ Super spreaders or superemitters ይባላሉ፡፡ ከዚህ በፊት የጎሽ ፅሁፎችን ተከታትላችሁ ከሆነ፣ በቅፅል ስም፣ “ዝናቡ” ሰለሚባል ሰው ያነሳሁትን ነጥብ ማሰታወስ ትችላላችሁ፡፡

ይህ ዘገባ፣ እንዳስተዋላችሁት ከሆነ፣ ለሳኮ2 በቀላሉ ለመተላለፍ አመቺ ሁኔታ መፈጠሩን ነው የሚያሳየው፡፡ ይህንን ምሳሌ ወደኛ ህብረተሰብ ብንወሰደው ትልቅ ትምህርት ይገኝበታል፡፡

ፀሎት ቤቶችን እንውሰድ፡፡ ቤተክርስቲያን ወይም መስጊድ ሌሎችም 

1ኛ፡ ሰው ተጠጋግቶ የሚቆምበት ወይም የሚፀልይበት ቦታ

2ኛ፤ ቅዳሴውን ወይም ፀሎቱን ተቀብሎ ማስተጋባት፣ ከመተንፈሻ አካል የሚወጣውን ቫይረስ ወደ አየር እንዲበተን ጥሩ አጋጣሚ መፍጠር

3ኛ፣ ለፀሎት መንበርከክ፣ መስገድ፣ ራሱ የትንፋሽ ጉልበትን እንደሚጨመር፣ በዚህም በተጨማሪ ሀይል፣ ቫይረሱ ያለበት ሰው አካባቢ ያለውን አየር እንደሚበክል ነው፡፡

4ኛ፤ በዚህ ዘገባ እንዳየነው፣ ዘማሪዎች የተቀመጡበትን ወንበር መልሰው የደረደሩ ሰዎች፣ ወንበሮቹ ላይ ከነበረው ቫይረስ ጋር በእጅ ንክኪ ስላደረጉ መተላለፍ መቻሉን ነው፡፡

5ኛ፣ በዕቃ ንክኪ በእጅ አማካኝነት ወደ አፍና አፍንጫ ከተሻገረ፣ መስቀል፣ መፅሀፍ ቅዱስ፣ የካህኑን እጅ መሳለም እንዴት ሊሆን ነው? አደጋው ለአሳላሚውም ለተሳላሚውም ነው፡፡ በዚህ ዘገባ እንዳየነው፣ በዕድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ነው የተያዙትና የታመሙት፡፡ ፀሎት ቤት ደግሞ በብዛት ተገልጋዮች በዕድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ናቸው፡፡ ቫይረሱ እንደልቡ እየተሠራጨ ባለበት በአሜሪካ፣ ቤተክርስቲያን፣ መስጊድና ሌሎችም ፀሎት ቤቶች ተመልሰው አገልግሎት ለመሥጠት ገና ረዥም ጊዜ መቆየት አለባቸው፡፡ መንግሥት በቂ ምርመራ አድርጎ፣ የተያዘውን ካልተያዘው ለይቶ፣ ሥርጭቱ በሚገባ መቀዝቀዙን፣ ቪቻል ቆሟል ካላለ በስተቀር፣ ተመልሶ ለመግባት ከባድ ነው፡፡

እዚህ ላይ፣ ሲዲሲ የሚለው፣ የሥራ ቦታ እንኳን ተመልሶ ይከፈት ቢባል፣ የሥራ ቦታው ሠራተኞቹን የማያጋልጥ ሁኔታ የመፍጠር ሀላፊነት የሥራው ባለቤት ወይም አሠሪው ነው ይላል፡፡ ግቡና አንብቡት፡፡ ሰለዚህ፣ ማንም ስብሰባና ሌሎችም ነገሮች የሚጠራ፣ ሰዎችን በርከት ብለው አንድ ላይ የሚገኙበት ሁኔታ የሚፈጥር ሰው፣ መሰብሰቢያ ቦታው ሰዎችን እንዳያጋልጥ ሀላፊነት ሊወሰድ ነው ማለት ነው፡፡

ምክሩ አንግዲህ

1ኛ. ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር ፊት ለፊት የሚያደርጉትን ግንኙነት ማቆም አለባቸው፡፡ መሳሳምና መተቃቀፍ መቼ እንደሚመለስ አይታወቅም፡፡ አዚህ ላይ፣ ህንድና አካባቢው ቫይረሱ አሁን ካለበት ደረጃ የበለጠ ያልተሠራጨው በባሕላቸው እንደሚያደርጉት የርቀት ሠላምታ ስለሚጠቀሙ ነው የሚል ትንተናም ተመልክቻለሁ፡፡ የፈረንጁን ሰላምታ ለጊዜው ዞር አድርጉት፡፡ እሱማ በሀሉት በኩል ነው፣ በትነፋሽና እጅን ማኖ በማስነካት ጭምር ሰለሆነ፡፡

2ኛ. ከቁጥር በላይ መሰበሰብ አስፈላጊ አይደለም፡፡ አንደባበቅ እዚህ ላይ፡፡ አብሮ የሚኖር ቤተሰብ ካልሆነ፣ ከሌላ ሰው ጋር መገናኘቱ መቀራረቡ ተገቢ አይደለም

3ኛ. ከቤትዎ መውጣት የግድ ከሆነ፣ የስድስት ጫማ ርቀት (ሁለት ሜትር)፣ መጠበቅ አስፈላጊ ነው፡፡

4ኛ፣ ከሰው ጋር በሚያገናኝዎት ቦታ ሁሉ፣ አፍና አፍንጫን መሸፈን ያስፈልጋል

5ኛ፣ ሰዎች፣ ጓንት ወይም ግላቭ ሲያደርጉ ይታያል፡፡ አድርጉ የሚል ምክርም የሠጠ የለም፤ ህክምና ቦታ ካልሆኑ፣ ወይም የታወቀ ታማሚን የሚረዱ ካልሆነ በስተቀር፡፡ ዋናው ምክር የተጋለጠን እጅ (በንክኪ) ካልታጠቡ በስተቀር፣ አይን፣ አፍንጫና አፍዎን አይንኩ ነው የተባለው፡፡ ሰለዚህ ጓንት አድርገው፣ ጓንት ባደረጉበት እጃቸው ፊታቸውን የሚነኩ ከሆነ፣ ጥቅሙ ምን ላይ ነው፡፡ ማክሰኞ ዕለት፣ ቴሌቪዢን ሰመለከት፣ ሰማቸውን መጥቀስ የማልፈልገው ሴናተር፣ ጓንት አድርገው አየሁኝ፣ ጥቂት ቆየት ብለው፣ አገጫቸውና አፋቸውን አካባቢ ሲነካኩ ተመለከትኩና ባይገርመኝም፣ ምክሩን ማጋራት ፈለግሁ፡፡ ይልቁንስ፣ ጓንቱን አታስወድዱት፣ ለሚያሰፈልጋቸው ሰዎች አገልግሎት ይዋል፡፡ ከነካችሁ በኋላ፣ እጃችሁን ቶሎ ቶሎ ታጠቡ ነው ምክሩ፡፡ ቫይረሱ በእጅ በኩል በቀጥታ በቆዳው አልፎ አይገባም፡፡

ከመዝጋቴ በፊት አንድ ሲደመር ከሁለት በላይ ነው ያልኩበትን ላብራራ፡፡ በዚህ ዘገባ፣ አንድ ሰው ብቻ፣ ለሌሎች አቀብሎ፣ ሌሎች ደግሞ በተራቸው ለሌሎች ማቀበላቸው ይገለጣል፡፡ ይህ በአንግሊዝኛ Secondary attack ይባላል፡፡ የተላላፊ በሽታዎች ጉልበት መለኪያም ነው፡፡ ምክንያቱም የመዛመት ሀይሉን ሰለሚያሳይ፡፡ ሳኮ2፣ በዚህ ላይ ጉልበቱን አስመስክሯል፡፡ ባጠቃላይ ሲታይ፣ መልሶ ማጥቃት እንበለው በፐርስንት ሲታይ 86.7 ነበር፡፡ ተጋልጠው በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መሀከል በተራቸው ቫይረሱን ለሌሎች ያሻገሩ ሰዎች ቁጥር ነው፡፡ መዛመት ይሏችኋል እንዲህ ነው፡፡


ቤተክርስቲየንና ፀሎት ቤቶች፣ በአሁኑ ጊዜ የተለመደውን አገልግሎት መሥጠት አይችሉም፡፡ ነገር ግን፣ ህዝብን የሚያገለግሉና በህዝብ የቆሙም ሰለሆነ፣ ሌላው ቢቀር፣ መደበኛ ወጪያቸውን መሸፈንም ሰለሚኖርባቸው፣ ድሮ ስታደርጉት የነበረውን ምፅዋት እንድትቀጥሉም ጥሪ አቀርባለሁ፡፡ ነገ፣ ደመናው ሲገፈፍ፣ በአካልም ተገናኝቶ በጋራ መፀለይም እንዲቻል ርዳታችሁ በየሰበካችሁ አይለይ፡፡

 መልካም ንባብ

GOSH HEALTH


Community health 

education in Amharic