Community health 

education in Amharic 

ተጨማሪ ርዕሶች

ጎሽ የጤና ትምህርትና ምክር በአማርኛ
አዘጋጅና አቅራቢ ዶ/ር ገበየሁ ተፈሪ

ተጨማሪ ንባቦች


 1. ​​​​​በእጅ ስልክዎ (cell phone) አይንዎ ሊታወር ይችላል ​ 
 2. የለንደኑ ኤች አይ ቪ(HIV) በሽተኛ ሊፈወስ ይችላል ተባለ
 3.   ሆስፒታሎች እኮ ንፁሕ አይደሉም! 
 4. ቡና መጠጣት ለጉበት ጥሩ ነው 
 5. ፀጉርዎ ለመድሃኒት መጠን መለኪያ ሊሆን እንደሚችል ያውቃሉ ወይ? 
 6. የትዳር ጓደኛዎን ከመጠርጠርዎ በፊት ይህንን ያንብቡ 
 7. ዋዜማ ስኳር ​Pre diabetes ቅድመ ስኳር በሽታምልክት ሳይሠጡ ሳያስጠነቅቁ እያዋዙ ብቅ ከሚሉ በሸታዎች አንዱ የስኳር በሽታ ነው፡፡ ፡ 
 8. ​​​ለመሆኑ የደም ግፊትዎ መጠን ምን ያህል ነው?
 9. ​​የስኳር ህመም በዓይን ላይ የሚያስከትለዉ ችግር  ፅሁፍ
 10. “ነቅሎ ተከላ” ከየት መጣ? 
 11. ሲስተር መዓዛ እንዴት በኤች አይ ቪ ልትያዝ ቻለች?   
 12. ስለ አልኮልና እርግዝና    
 13. በእርግጥም ለወሊድ መቆጣጠሪያ   የሚሆን ክትባት 
 14. የመዳፍ ንባብ በጋምቤላ
 15. ሳይነከሱ በውሻዎ ወይም በድመትዎ  አማካኝነት በሽታ መያዝ ​ይህ፣ በነገራችን ላይ አዲስ ግኝት ነው፡፡  
 16. የአትላንታ ሼራተንን ሆቴልን ያዘጋው  ተላላፊ የሳምባ ምች  
 17. Hepatitis A ሔፓታይትስ ኤ​ 
 18. በከፍተኛ ቁጥር የሚገኘው የአባለ ዘር በሽታ?? 
 19. ባለ ኤድሱ (AIDS) ድመት ታሪክ 
 20. ከድጡ ወደ ማጡ  Vaping (E – Cigarette)ና መዘዙ ሲጋራና ሲጋራ ማጨስ ያሰከተለውና የሚያስከትለው ጉዳት 
 21. አወዛጋቢው በስኳር ኢንዱስትሪ የተጠናው ጥናት 
 22. ከካንሰር ኬሚካሎች የተነካካው መድሐኒት ዛንታክ Zantac ይባላል ዋናው ኮምፓውንዱ ራኒቲዲን Ranitidine ነው፡፡