ቀይ አንበሳ
ታሪክ (ትርጉም) አማርኛ
ፀሐፊ:  ተስፋዬ መኮንን ባይለየኝ (ዶ/ር)
የፀሐፊ አድራሻ   ሰሜን አሜሪካ
ፀሐፊን ለማግኘት
የመጀመሪያ ዕትም : 2003 እኤአ          
የመፅሐፉ ግምገማ
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች

ኢጣልያ በኢትዮጵያ
ከወልወል አስከ ጎንደር

ታሪክ (አማርኛ)
ፀሐፊ:  ተድላ ዘዮሐንስ ዘውዴ
የመጀመሪያ ዕትም : 2004 ዓ.ም          
የመፅሐፉ ግምገማ
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች

 የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት
ታሪክ (አማርኛ)
ፀሐፊ:  ዘውዴ ረታ
የመጀመሪያ ዕትም : 2005 ዓ.ም          
የመፅሐፉ ግምገማ
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች

የሐያኛው ክፍለ ዘመን መባቻ
ታሪክ (አማርኛ)
ፀሐፊ መርስዔ ኋዘን ወልደ ቂርቆስ
ሁለተኛ ዕትም        
የመፅሐፉ ግምገማ
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎችመቅደላ የቴዎድሮስ ዕጣ
ታሪክ (ትርጉም) አማርኛ
ፀሐፊ:  ገበየሁ ተፈሪ ደ/ር
የፀሐፊ አድራሻ   ሰሜን አሜሪካ
ፀሐፊን ለማግኘት GHinfo@goshhealth.org
የመጀመሪያ ዕትም : 2017 እኤአ          
የመፅሐፉ ግምገማ 
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች

Amazon, DC and area

የተደበቀው ማሰታወሻ
ታሪክ (ትርጉም) አማርኛ
 ዶ/ር ገበየሁ ተፈሪና ደሳለኝ አለሙ
አድራሻ   ሰሜን አሜሪካ
ፀሐፊን ለማግኘት
የመጀመሪያ ዕትም : 2014 እኤአ          
የመፅሐፉ ግምገማ
መፅሐፉ የሚገኝባቸው ቦታዎች

ኢትዮጵያ፣ አማዞን፣ ዲሲና አካባቢ